| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

GRANTS

Page history last edited by PBworks 12 years, 10 months ago

Call for Project Proposals

 

 

Pinagtibay na Proyekto sa Taong 2007

 

Resolusyon Blg. 2007-64

Manwal sa Pag-aaral ng Hiligaynon at Kinaray-a: Pragmatika at Kultura

West Visayas StateUniversity

P69,960.00

Resolusyon Blg. 2007-63

Field Works

Mark Felix Albert D. Santiago

P21,600.00

Resolusyon Blg. 2007-60

Tulong Pinansyal sa Nakem International Conference (Mayo 22-25,2007, Lungsod ng Laoag)

Nakem

P50,000.00

Resolusyon Blg. 2007-58

Nationwide Workshops for the Public Grade School Teachers in the Use of the Ateneo de Manila’s Educational Software Modules for Grade School Araling Panlipunan

Ateneo deManila

 

P103,000.00

Resolusyon Blg. 2007-57

Kursong Pang-Intermedya sa Morposintaktika ng mga

Wika sa Pilipinas

Philippine Normal University

 

 

P60,000.00

 

Resolusyon Blg. 2007-56

Pagpapalimbag ng MALAGILION Sonnets tasn Villaneles ed Salitan Pangasinan

Mr.Sonny Villafania

 

P35,000.00

Resolusyon Blg. 2007-54

Paglulunsad ng Aklat na SUOB

 

P50,000.00

Resolusyon Blg. 2007-52

Ang Paglalathala at Paglulunsad ng Gintong Ani 2006

 

 

P350,000.00

Resolusyon Blg. 2007-39

Comics Caravan (Lungsod ng Legazpi at Iloilo)

Kongreso ng Komiks

P55,000.00

Resolusyon Blg. 2007-37

Bibliograpiyang May Anotasyon ng mga Wika at Linggwistika sa Pilipinas

 

P28,000.00

Resolusyon Blg. 2007-33

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

University of Southeastern Philippines

P15,200.00

Resolusyon Blg. 2007-32

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Western Mindanao State University

P17,900.00

Resolusyon Blg. 2007-31

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Palawan State University

P15,400.00

Resolusyon Blg. 2007-30

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

MOSCAT

P15,500.00

Resolusyon Blg. 2007-29

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

West Visayas State University

P16,300.00

Resolusyon Blg. 2007-28

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Bicol University

P10,200.00

Resolusyon Blg. 2007-27

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Davao Oriental State College of Science and Technology

P16,400.00

Resolusyon Blg. 2007-26

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Mariano Marcos State University

P19,200.00

Resolusyon Blg. 2007-25

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Zamboanga State Colleg of Marine Sciences and Technology

P22,200.00

Resolusyon Blg. 2007-24

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Cebu Normal University

P20,700.00

Resolusyon Blg. 2007-23

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

NORMISIST

P16,700.00

Resolusyon Blg. 2007-22

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2007

Benguet State University

P19,180.00

Resolusyon Blg. 2007-21

Isang Kurso sa Ponetika, Ponolohiya, Ortograpiya at Morposintaktika

Mariano Marcos State University

P92,240.00

Resolusyon Blg. 2007-20

Isang Kurso sa Ponetika, Ponolohiya, Ortograpiya at Morposintaktika

Cebu Normal University

P85,385.00

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.