| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Huntahan

Page history last edited by PBworks 14 years, 6 months ago

Kung gustong sumanib sa huntahan, pindutin lang ang Edit Page. Then type away. Then pindutin ang butones na Save sa ibaba ng pahina.


 

Would native speakers of Tagalog comment on the acceptability of:

Pumatay si Ben ng aso.

 

-Resty Cena


Hi, Resty:

Re your sentence above. All I can say is that, whoever Ben is, he is in trouble with the SPCA.

- Bill Gates


To: Kom. Ricardo Nolasco

Ano po ang tamang ngalan ng inyong komisyon: Komisyon sa Wikang Filipino o Komisyon ng Wikang Filipino. Pangalawa, hindi po kaya dapat palitan ang pangalan ng Komisyon, para naman hindi isipin na ito e para lang sa Filipino at hindi kasama ang iba pang mga wika sa Pilipinas?

-Frankie Balagtas


 

Hiling:

 

Sana ay may pahina ang wika tungkol sa gabay sa pagbaybay sa Tagalog.

 

- Resty Cena


Comments (1)

Anonymous said

at 6:48 am on May 9, 2006

This is a comment on Resty's comment.

You don't have permission to comment on this page.