| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

karugtong

Page history last edited by PBworks 13 years ago

 

 

KUMPERENSYA SA MULING PAGPAPASIGLA NG WIKA AT PAMANANG PANGKULTURA NG PANGASINAN, IDINAOS SA URDANETA PANGASINAN 

 

Layunin ng kumperensyang ito na mabigyang-pansin ang mga panlinggwistika, panlipunan, pangkultura at pang-edukasyong gawain ng mga mamamayan ng Pangasinan; maipakita kung paano nakaiimpluwensya ang mga gawaing ito at kung paano naiimpluwensyahan ang mga ito ng nga kulturang panrehiyon, pambansa at pangglobal; tiyakin ang direksyon para sa mga gawaing pananaliksik at paglikha sa mga pag-aaral pangkultura ng Pangasinan, maghangad para sa pagbabago ng mga patakaran at bumuo ng mga pangmatagalang programa sa mga larangan ng kultura, edukasyon at linggwistika, at magtatag ng ugnayan at kooperasyon sa iba’t ibang samahan para maisakatuparan ang mga nabanggit na plano at mga patakaran.

 

Ang mga dumalo ay mula sa iba’t ibang bayan ng Pangasinan, tulad ng Urdaneta, Bayambang, Malasiqui, San Carlos City, Santa Barbara, Asingan at iba pang bayan sa lalawigan.

 

Malugod na tinanggap ng Punong-bayan ng Lungsod ng Urdaneta na si Kgg. Amadeo R. Perez, ang mga partisipant, mga tagapanayam at ang lahat ng dumalo sa kumperensyang ito.

 

Si Kgg. Bise Gobnenador Marlyn Primicias Agabas na siyang Nanunungkulang Gobernador ng lalawigan ang nagbigay ng susing talumpati. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang ang sangguniang panlalawigan ay may inihahandang resolusyon para sa paggamit ng wikang Pangasinan bilang midyum ng pagtuturo. Gayundin, pinasalamatan at pinuri niya ang mga nagplano ng kumperensyang ito upang mapasigla at patuloy na maging masigla ang wika at kulturang Pangasinan na mangyayari lamang kung magtutulung-tulong ang mga mamamayan ng lalawigan.

 

Masigla ang partisipasyon ng mga dumalo na ipinakita sa open forum pagkakatapos ng bawat panayam. Nagkakaisa ang mga dumalo sa hangaring sana’y magkaroon pa ng ganitong kumperensya na tatalakay sa iba pang kaugnay na larangan. Conference Papers

 


 

 

ESPESYAL NA KURSO SA PONETIKA, PONOLOHIYA, ORTOGRAPIYA AT MORPOSINTAKTIKA NG MGA WIKA NG PILIPINAS, IDINAOS SA UP BAGUIO

 

Ang espesyal na kursong ito ay dinaluhan ng mga guro sa Linggwistika at Filipino, mananaliksik-wika, graduate students at mayroon din mula sa Cuirriculum Development Division ng Bureau of Secondary Education ng DepEd. Masigla ang talakayan sa estruktura ng Filipino lalo pa nga at ang mga dumalo ay tagapagsalita ng mga wika ng Hilagang Pilipinas tulad ng Ilokano, Isneg, Ibaloi, Kankanaey, Pangasinense, Kinaray-a.

 

 

Naging tagapanayam sina Dean Elizabeth Calinawagan ng UP Baguio; Dr. Resty Cena; Prop. Joyce Marzan ng UP Manila at Nanunungkulang Tagapangulo ng KWF, Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco. Sa pagtatapos ng kurso, waring nabuksan ang panibagong pinto sa mas malalim na pagsusuri ng Filipino at ng mga wika ng Pilipinas. Hamon ito sa mga mga dalubhasa sa linggwistika, sa mga guro at estudyante at sa sinumang may interes sa agham ng wika upang pag-ibayuhin ang pag-aaral at pananaliksik sa ating mga wika.


 

Ang pambukas na palatuntunan ay lalong pinasigla ng mensaheng mula kina USEC Manuel Gaite, Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco, Nanunungkulang Tagapangulo ng KWF, Komisyoner Jose Lad Santos at Komisyoner Carmelita C. Abdurahman. Sa hapon ay nagpangkat-pangkat ang mga guro sa iba’t ibang kategorya na may kani-kaniyang batikang tagapagsalita o tagapasanay na nagmula sa iba-ibang kolehiyo/unibersidad at/o tanggapan tulad ng sumusunod:

    * Pagulat ng Tula at Pormal na Sanaysay - Prop. Genaro Gojo Cruz ng Pamantasang De LaSalle at Philippine Normal University;

    * Pagbigkas ng Tula – G. Frank Rivera, isang manunulat at direktor sa pelikula, telebisyon at tanghalan;

    * Sining ng Pagkukuwento – G. Manolo Silayan, anak ng batikang actor na si Vic Silayan, ng Alitaptap Storytellers Philippines;

    * Sining ng Pagguhit - G. Raymond Lebesan, G. Narciso Santiao at Dr. Sylvia Tomas-Joaquin na pawing taga-Bulacan;

    * Pakatha’t Pagguhit ng Komiks – G. Andy C. Beltran at Gng. Florence Maglalang ng CJC Komiks;

    * F. Musika - Dr. Alfredo Buenaventura ng St. Paul College.

Sa pampinid na palatuntunan ay nagpamalas ang mga guro ng kanilang natutuhan o nakuhang bagong kaalaman sa mga tagapagsanay gaya ng pagbigkas ng tula, pagtatanghal ng dula, masining na pagkukuwento at pag-awit. Tunay ngang naging matagumpay ang seminar na ito bilang pagpapatunay ay hiniling ng mga delegado na mabigyan pa sila ng isang gawaing tulad nito.

Ang seminar-workshop na ito ay naidaos sa tangkilik ng Pamahalaang Bayan ng Sta. Maria, Bulacan, Asia Pacific Bureau – UNESCO ITI – Philippines, Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) at ng Kagawaran ng Edukasyon.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.