| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kawil

Page history last edited by PBworks 17 years, 3 months ago

Lumang Baybayin ng mga Wikang Pilipino

Bago pa dumating ang mga Kastila, may sariling baybayin ang Tagalog, Ilokano, Bisaya, Kapampangan, Pangasinan, Bikol at siguradong ang iba pang wika sa Pilipinas. Sundan ang mga kawil sa ibaba kung gustong makaalam ng tungkol sa mga lumang baybayin, bumasa ng mga sinulat sa baybayin, o sumanib sa mga samahang laan sa mga lumang baybayin.

 

http://www.mts.net/~pmorrow/transcrp.htm

http://www.mts.net/~pmorrow/index.htm#baybayin

http://www.bibingka.com/dahon/tagalog/tagalog.htm

http://groups.yahoo.com/group/Alibata/

 

Mga Pamantasan sa Pilipinas

 

Mga pamantasan na naghahandog ng programa sa pagpapadalubhasa sa mga wikang Pilipino.

 

University of the Philippines, Department of Linguistics

http://web.kssp.upd.edu.ph/linguistics/index.html

 

University of the Philippines, Department of Filipino

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.