| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Kawil

Page history last edited by PBworks 16 years ago

Lumang Baybayin ng mga Wikang Pilipino

Bago pa dumating ang mga Kastila, may sariling baybayin ang Tagalog, Ilokano, Bisaya, Kapampangan, Pangasinan, Bikol at siguradong ang iba pang wika sa Pilipinas. Sundan ang mga kawil sa ibaba kung gustong makaalam ng tungkol sa mga lumang baybayin, bumasa ng mga sinulat sa baybayin, o sumanib sa mga samahang laan sa mga lumang baybayin.

 

http://www.mts.net/~pmorrow/transcrp.htm

http://www.mts.net/~pmorrow/index.htm#baybayin

http://www.bibingka.com/dahon/tagalog/tagalog.htm

http://groups.yahoo.com/group/Alibata/

 

Mga Pamantasan sa Pilipinas

 

Mga pamantasan na naghahandog ng programa sa pagpapadalubhasa sa mga wikang Pilipino.

 

University of the Philippines, Department of Linguistics

http://web.kssp.upd.edu.ph/linguistics/index.html

 

University of the Philippines, Department of Filipino

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.