Makipag-ugnayan sa KWF


 

 KOMISYON SA WIKANG FILIPINO AY MATATAGPUAN SA:

Ika-2 Palapag, Gusaling Watson

JP Laurel Street, San Miguel, Manila

Malacanang Complex

Trunk Line: 02-736-2525/24

 

 

 RICARDO MA. DURAN NOLASCO

Telepono Blg 7362521 Fax Blg. 02-7362521

Email Add: rnolasco_upmin@yahoo.com

 

 

 Tanggapan ng Nanunungkulang Full-time Komisyone

JOSE LADERA SANTOS

Local 103

 

 

 Tanggapan ng Nanunungkulang Full-time Komisyoner

CARMELITA C. ABDURAHMAN, Ed. D. 

736-3832

Email Add: milleteabdurahman@yahoo.com

 

 

Tanggapan ng Direktor Heneral
Dr. FE ALDAVE-YAP

Local 104

 

 

 Sangay ng Linggwistika

Puno, LETICIA F. MACAREG, Ph. D.

Local 107

Email Add: ortograpiyang_filipino@yahoo.com

 

 

Sangay ng Pagsasalingwika

OIC,  BRENDA JEAN M. POSTRERO at MINDA BLANCA LIMBO

Local 105
Email Add: bj_postrero@yahoo.com

 

 

Sangay ng Leksikograpiya
Puno, NORLINA MAMA-PAGUIO, Ph. D. 

Local 106

 

 

Sangay ng Impormasyon at Publikasyon

OIC, SHEILEE BORAS-VEGA, Ph. D.

(02)736-3832

Email Add: shee_bvega@yahoo.com

 

 

Sangay Pampangasiwaan

OIC, CANDELARIA C. ACAS, Ph.D.

Local 111

 

 

 

 

Tungkol sa website na ito para sa inyong komentaryo:

shee_bvega@yahoo.com

gregorygranada@gmail.com