| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mga programa ng bawat rehiyon para sa Buwan ng Wika 2006

Page history last edited by PBworks 14 years ago
PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (R-I)

MARIANO MARCOS STATE UNIVERSITY

Batac, Ilocos Norte

 


PAKSA: Ang Buwan ng Wikang Pambansa ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas

 

 

Agosto 1-31

Talas-isip

MMSU – Teatro Ilocandia

 

Agosto 10

Paggawa ng Postlogan

(8:30 n.u.)

MMSU – CETC Theater

 

Pagsulat ng Sanaysay

(8:30 n.u.)

AVR-CAS, MMSU

 

Agosto 16

Pagtatalumpati

(8:30 n.u.)

MMSU – CETC Theater

 

Pagkukwento

(1:30 n.h.)

MMSU – CETC Theater

 

Agosto 24

Quiz Bee

(8:30 n.u.)

MMSU – CETC Theater

 

Agosto 31

Pagsasadula ng DALLOT

(Pangwakas na Palatuntunan)

MMSU – Teatro Ilocandia


 

PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (R-IV)

PALAWAN STATE UNIVERSITY

Lungsod ng Puerto Prinsesa, Palawan

 

 

 

PAKSA: Ang Buwan ng Wikang Pambansa ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas

 

 

 • Pambukas na gawain: Pabatid sa Madla Kaugnay sa Pagdiriwang sa Pamamagitan ng DYPR, DWRM, DYSP, DYER, CAH Newsletter – Ang TATSULOK, Istrimir, Paskilan sa Iba’t Ibang Kolehyo at Talakayang Pangwika sa PSU on Air

 

 • Pagtalakay Sa Mga Klase ng Napapanahong Paksa na May Kaugnayan sa Paksa

 

 • Paggamit ng Filipino sa Korespondensya Opisyal sa Buong Buwan ng Agosto

 

 • Paggamit ng Pormularyong Pagliban sa Filipino

 

 • Panonood ng Mga Piling Pelikulang Pilipino na kapupulutan ng mga magagandang aral na tumatalakay sa paksa ng pagdiriwang

 

 • Porum sa Pananaliksik, Tuon sa Mga Pag-aaral sa Mga Wika Sa Palawan CAH Audio-Visual Hall – Agosto 3, 2006

 

 • Patimpalak sa Pag-awit at Pagkukwento sa Cuyonon (Mga Maiikling Kwento sa Cuyonon): Antas Sekondarya at Tersyarya – Agosto 7, 2006

 

 • Patimpalak sa Pagsulat ng Sanaysay – Tuon sa Wikang Filipino at mga Wikang Katutubo sa Palawan

 

 • Misa ng Pasasalamat at Pasinaya sa Araw ng Pagkakatatag ng Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino (R-IV) – Agosto 14, 2006

 

 • Pampinid na Palatuntunan at Paggawad ng mga Premyo ng mga Nagwagi sa mga Paligsahan – Agosto 28, 2006 Ika-2:00 n.h. PAC – Tiniguiban Campus

PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (R-X)

MOSCAT


 

PAKSA: Ang Buwan ng Wikang Pambansa ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas


 

PAGTATAPOS NG PROGRAMA

Agosto 31, 2006


 

UMAGA

UNANG BAHAGI

Munting Parada na lalahukan ng estudyante sa Filipino at Faculty ng MOSCAT

 

IKALAWANG BAHAGI

 

Imbokasyon: Mga piling mag-aaral sa LHS

 

Pambansang Awit LHS

 

Bating Pambungad:

Prof. Leticia O. Baylon

Tagapayo SAMAGFIL

 

Pagpapakilala sa mga LAKAMBINI at mga Konsorte

 

Intermisyon: Mga piling mag-aaral

 

Pagpapakilala sa Panauhing Pandangal:

Prof. Seriña R. Jumuad

Dir. PSWF MOSCAT-RX

 

MENSAHE

 

Pagtatalaga sa tungkulin ng mga bagong halal na pinuno

 

Pag-aalay:

Katutubong Sayaw

Harana

 

HAPON

IKATLONG BAHAGI

 

BULWAGANG SOSYAL NG MOSCAT

 • Pagbasa sa kriterya at pagpapakilala sa mga hurado
 • Kompetisyon sa iba’t ibang patimpalak
 • Pag-aliw na bilang: SAMAGFIL/KAMFIL GRUPO
 • Pag-aanunsyo at Paggawad sa mga nagsisipagwagi

 

Panapos na Pananalita: Prof. Seriña Jumuad


PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (R-XI)

UNIVERSITY OF SOUTH EASTERN PHILIPPINES

Lungsod ng Davao


PAKSA: Ang Buwan ng Wikang Pambansa ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas


PAGTATAPOS NG PROGRAMA

Agosto 31, 2006


UMAGA

 

Unang Bahagi

 

PARADA ng mga ESTUDYANTE sa FILIPINO at FAKULTI ng USPE Oval Grounds sa ika-8:00 ng umaga.

 

Ikalawang Bahagi

Center Stage

 

 • AWIT/PANALANGIN - SAYONDAWET Theater Company
 • PAGDAKILA sa BANDILA - SAYONDAWET Theater Company
 • PAMBUNGAD NA PANANALITA at PAGPAPAKILALA sa PANAUHING PANDANGAL Prof. Julian M. Ayuban
 • INSPIRASYONG PANANALITA - Gng. Joy Diaz
 • PANG-ALIW na BILANG - G. Kervin Chu
 • MENSAHE - Pres. Julieta I. Ortiz

 

Ikatlong Bahagi

Gilid ng Center Stage

 

PAGPUPUTOL ng LASO sa BOOTH at EKSIBIT

Presidente ng USEP, Direktor ng KWF-PSWF ng Rehiyon 11 at mga Dekano/a ng Iba’t Ibang Kolehiyo ng USEP

 

HAPON

 

Bulwagang Sosyal ng USEP

 

PAGBASA sa KRAYTERYA at PAGPAPAKILALA sa mga HURADO 1:00 – 1:30 n.h.

KOMPETISYON sa PAGTATANGHAL ng IISAHING YUGTONG DULA

1:30 – 4:00 n.h.

KOMPETISYON sa ETNIK na SAYAW

4:00 – 5:00 n.h.

PANG-ALIW na BILANG - SAYONDAWET Theater Company

 

 

PAG-AANUNSYO at PAGGAWAD sa mga NAGSISIPAGWAGI at PANAPOS na PANANALITA ni Prof. NORMA L. TECSON


PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (R-XII)

COTABATO CITY STATE POLYTECHNIC COLLEGE

Lungsod ng Cotabato


PAKSA: Ang Buwan ng Wikang Pambansa ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas


 

 • Hulyo 31, 2006: Pagpapasabit ng mga Streamer ng Buwan ng Wika 2006

 

 

 • Agosto 4, 2006 (Biyernes)

Patimpalak sa Pagsulat ng Slogan sa Wikang Maguindanao na may saling-wika sa Filipino ayon sa paksa ng taon (2 kategorya – Sekundarya at Tersarya)

 

 

 • Agosto 11, 2006 (Biyernes)

Patimpalak sa Paggawa ng Poster ayon sa paksa ng taon (2 kategorya – Sekondarya at Tersarya)

 

 

 • Agosto 18, 2006 (Biyernes)

Patimpalak sa Pagsulat ng Sanaysay ayon sa paksa ng taon (2 kategorya – Sekundarya at Tersarya)

 

 

 • Agosto 25, 2006 (Biyernes)

Pagtatapos ng Programa Patimpalak sa Etnikong Sayaw


PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (CAR)

BENGUET STATE UNIVERSITY

La Trinidad, Benguet

 

Panrehiyong Palatuntunan para sa Selebrasyon ng Buwan ng Wika 2006

 

Paksa: Ang Buwan ng Wikang Pambansa ay Buwan ng mga Wika sa Pilipinas

 

Hunyo 30, 2006 - Konsultatibong talakayang pangwika para sa mga gawaing panrehiyon kaugnay sa selebrasyon ng Buwan ng Wika 2006

 

Agosto 1, 2006 - 7:30 – 8:00 N.U. Misa-Pasasalamat (Ekumenikal), BSU Anthurium Hall

c/o Gng. Janet Mede at G. Winston Ros

 

Agosto 7, 2006 - 7:45 – 8:15 N.U. Flag Ceremony, Pambungad na Palatuntunang Pangwika (sa harap ng gusali ng BSU Administration)

c/o PSWF-CAR

 

Agosto 28, 2006 - Pangwakas na Palatuntunan

Venyu: Convention Center, Baguio City

 

Unang Bahagi

7:00 – 8:00 N.U. - Rehistrasyon/Pagpapatala ng mga kalahok sa timpalak

 

8:00 – 9:30 N.U. - Pambungad na palatuntunan

 

9:30 – 12:00 N.T. - Patimpalak sa iba’t ibang kategorya

 

 • Timpalak sa Pagtatalumpating Biglaan (sa Filipino) – Antas Tersarya
 • Timpalak sa Sabayang Bigkas (sa Ilokano) – Antas Sekundarya
 • Timpalak sa Paggawa ng Poster (Bukas sa wika)– Antas Elementarya, Antas Sekundarya at Antas Tersarya

*Timpalak sa Sayawit (bukas sa wika) – Antas Elementarya, Antas Sekundarya, Antas Tersarya

 • Timpalak sa Tagisan ng Talino – (Pwedeng gamitin ang wikang Ilokano o Filipino sa kasagutan.) Antas Sekundarya at Antas Tersarya

 

Ikalawang Bahagi

1:30 – 5:00 N.H. - Pampinid na Palatuntunan at pagkakaloob ng mga sertipiko sa lahat ng mga delegado at paggawad ng mga premyo sa mga nagwagi sa patimpalak

 

Pampasiglang Pananalita - Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco

 

Tagagawad ng mga premyo at sertipiko:

 

Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco, KWF Chairman

Dr. Rogelio D. Colting, BSU President

Dr. Feliciano G. Calora, Jr., BSU VPAA

 

Pasasalamat: Prop. Florencia C. Victor, PSWF-CAR

 

Pangwakas na Pananalita: Dr. Rogelio D. Colting

 

Guro ng Palatuntunan: Prop. Elvira G. Dines


PANREHIYONG SENTRO NG WIKANG FILIPINO (ARMM)

SULU STATE COLLEGE

Jolo, Sulu


 

TENTATIBONG PROGRAMA SA BUWAN NG WIKA 2006

 

 

 • Hulyo 31 – Ang Pagsabit ng mga Streamer ng Buwan ng Wika 2006

 

*Agosto 4, Biyernes

Patimpalak sa Pagsulat ng Slogan sa Wikang Tausug na may Katumbas sa Filipino. Ang pinakapaksa ang tema ng taon. (2 kategorya – Sekundarya at Tersarya)

 

 • Agosto 13, Biyernes

Patimpalak sa Pag-awit (awiting Etniko) Grupo.

(2 kategorya – Sekundarya at Tersarya)

 

 • Agosto 18, Biyernes

Patimpalak sa Pagsulat ng Maikling Kuwento ayon sa paksa ng taon.

(2 kategorya – Sekundarya at Tersarya)

 

 • Agosto 25, Biyernes

Patimpalak sa Pagsayaw, Etnikong Sayaw, lalahukan ng sekundarya at tersarya.

 

 • Agosto 28, Lunes

Pagtatapos at paggawad ng premyo.


PANGASINAN STATE UNIVERSITY

Bayambang Campus

Bayambang, Pangasinan


 

I. Agosto 16, 2006 N.U. Benigno Aldana Gymnasium

 

A. Misa ng Pasasalamat

B. Pambungad na Palatuntunan

Pambansang Awit - 4th year Major (Filipino)

 

Pambungad na Pananalita -

Bb. Ellen Camacho

Pangulo, KSD

 

Mensahe

Dr. Pio B. Oineza

Tserman, Dept. ng mga Wika

Ebolusyong Sayaw - BECE IV

 

Mensahe

Dr. Lita a. Saygo

Direktor, Titser Edukasyon

 

Natatanging Bilang - High School Rondalya

 

Pagpapakilala sa Panauhing Pandangal

Prof. Mary Ann C. Macaranas

 

Pagsasalita ng Panauhing Pandangal

Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco

 

Pagkakaloob ng Plake ng Pagkilala

Dr. Rodolfo V. Asanion

President, PSU

 

Dr. Eusebio F. Miclat

Dean, PSU

 

Dr. Lita A. Saygo

Direktor, Titser Edukasyon

 

Dr. Pio B. Oineza

Tserman, Dept. ng mga Wika

 

Prof. Ma. Theresa E. Macaltao

Adviser, KSD

 

Katutubong Sayaw - Mga Piling Mag-aaral sa PEHMA

 

Pamukaw Siglang Pananalita

Dr. Rodolfo V. Asanion

President, PSU

 

Handog na Bilang - Unang nagwagi sa Isahang Awit

 

Mensahe

Dr. Eusebio F. Miclat

Dean, PSU Bayambang

 

Pangwakas na Pananalita

Prof. Ma. Theresa E. Macaltao

Adviser, KSD

 

 

 

C. Koronasyon

a. Pagmamartsa ng Lakambini at Lakan ng Wika 2006

Elementarya

Lakambini:

Lakan:

 

Sekundarya

Lakambini:

Lakan:

 

Kolehiyo

Lakambini:

Lakan:

 

b. Pagkakaloob ng Banda ng Karangalan sa Lakambini at Lakan ng Wika

 

 

c. Pag-aalay ng Bouquet

d. Pagpuputong ng Korona

 

e. Harana sa mga Lakambini

f. Pagkakaloob ng Gantimpala sa mga nagwagi sa iba’t ibang Paligsahan

MGA TAGAPAGPAKILALA

Bb. Nikki Ross Albino

G. Loumer Macaraeg

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.